Thursday, April 06, 2006

NYT, Athenian Democracy and Deliberative Polling

New York Times, Αθηναϊκή Δημοκρατία και Διαβουλευτική Δημοσκόπηση

Το περιοδικό New York Times έχει ένα άρθρο σήμερα (βλ. παρακάτω) πάνω στη δημοκρατία, με το οποίο κάνει μια αναφορά στην αθηναϊκή δημοκρατία και στην πιθανή αναβίωσή της σήμερα μέσω της διαβουλευτικής δημοσκόπησης.Στην πραγματικότητα, το αθηναϊκό δημοκρατικό μοντέλο θα δοκιμαστεί στην Αθήνα 2500 χρόνια αργότερα! Θα χρησιμοποιηθεί από το ΠΑΣΟΚ, προκειμένου να επιλέξει τους υποψηφίους του για τις δημοτικές εκλογές του προσεχούς φθινοπώρου, στον “Ολυμπιακό” δήμο του Αμαρουσίου (http://www.aueb.gr/statistical-institute/deliberative-polling/index_gr.htm). Ωστόσο θα υπάρχει μια διαφορά: Αυτή τη φορά, οι Αθηναίοι δεν θα πληρωθούν! Και αυτό θα είναι ένα τεστ για το κατά πόσο οι σύγχρονοι Έλληνες εκτιμούν την δημοκρατία τους. (Το άρθρο των New York Times λανθασμένα αναφέρει ότι στην αθηναϊκή δημοκρατία οι άνθρωποι δεν πληρώνονταν για να συμμετάσχουν. (...Την ημέρα της διαβούλευσης, οι ψηφοφόροι θα συγκεντρώνονται σε μεγάλες ομάδες μέχρι 500 ατόμων και θα διαβουλεύονται για διάφορα θέματα όπως οι αρχαίοι Αθηναίοι. (Σε αντίθεση με τους Αθηναίους, οι συμμετέχοντες στην Ημέρα Διαβούλευσης θα πληρώνονταν 150 δολάρια ο καθένας).

The NYT magazine has an article today (below) on democracy, making a reference to the athenian demokratia and to its possible revival today by deliberative polling.
Actually, the athenian democracy model will be trying in Athens, 2500 years later! It will be used by PASOK, the socialist party of Greece, to select its candidate for the municipal elections (next fall), in the "olympic" municipality of Marousi.
(http://www.aueb.gr/statistical-institute/deliberative-polling/index_en.htm)
There will be one difference, though: This time, the athenians will not be paid! And this will be a test as to how much modern Greeks value their demokratia. (The NYT article erroneously states that in the athenial democracy peole were not paid to participate. ( ....On deliberation day, voters would gather in groups as large as 500 and hash out issues together, like the ancient Athenians. (Unlike the Athenians, participants in Deliberation Day would be paid $150 each).

(ΝΥΤ magazine)
The Way We Live Now
By JIM HOLT
Published: April 23, 2006
Democracy is a wonderful thing. We Americans have been enjoying it for over two centuries. Gradually, fitfully, much of the rest of the world has joined us. Although competing systems may menace it for a time, they will eventually collapse because of their internal contradictions. That is why the advance of democracy is inevitable. And the best the United States can do is to help history along by pushing it on recalcitrant parts of the world, like the Middle East.
Doug Mills/The New York Times
But wait. Are we sure that what we are enjoying and promoting is democracy? True, we call it that. But the regimes of the former Soviet bloc also called themselves democracies. Suppose their system had won out — a possibility that may be hard to imagine now but that was oncea source of anxiety in the West. They, too, would have proclaimed a triumph of democracy. But surely, you want to say, their democratic pretensions were ludicrous. When Kim Jong Il refers to his nation as the "Democratic People's Republic of Korea," it sounds like a case of a double positive yielding a negative. Our claim to be a democracy, by contrast, is fully merited. Just like the Greeks who, two and a half millennia ago, both coined the term and invented the thing, we have government by the people. There are two problems with this line of thought. The first is that our form of government bears scant resemblance to what the ancients called demokratia. Tellingly, we hardly recognize the name of its inventor, Kleisthenes. The most distinctive feature of Athenian democracy, as the British political theorist John Dunn reminds us in his forthcoming book, "Democracy: A History," was its "fierce directness." Laws were made by an assembly that every full citizen had the right to attend, address and vote in as an equal. (Excluding women, resident aliens and slaves, that left about 30,000 participants.) The assembly's agenda for each meeting was decided on by a council of 500 citizens, chosen by lot. The only elected figures were military generals, and this was considered the least democratic aspect of the system.
Our own government, to the Athenians, would look like an elective oligarchy. In fact, it was deliberately set up to ensure, as James Madison wrote in the Federalist Papers, "the total exclusion of the people in their collective capacity, from any share" in it. Yet we insist on applying a Greek label to it as an honorific. And that is the second problem. For most of history, "democracy" was a term of abuse, connoting the rule of the vulgar multitude. The founding fathers fought shy of it, taking care to use "republic" instead.
Today, democracy is what has been called an "essentially contested concept." We project our various pet values onto it, and then are puzzled that it cannot consistently hold them all. Francis Fukuyama, who has argued that democracy is "the end point of mankind's ideological evolution," refuses to admit the Athenian demos to the club, on the grounds that it failed to protect human rights — notably, the right of its most famous citizen, Socrates, to corrupt the young and invent his own gods. Others are similarly loath to extend the rubric of democracy to present-day Iran, where elections are held under the supervision of a priestly caste, or to the Palestinian entity, on the grounds that the newly elected Hamas government is a terrorist organization.
The United States is governed neither by priests nor by terrorists (notwithstanding some overheated rhetoric to that effect) but by professional politicians — or "electoral entrepreneurs," as the economist Joseph Schumpeter called them — who compete for our votes. They are said to represent us, but representation is as vexed a notion as democracy itself. Clearly, politicians do not represent us in the sense of being like us: quite apart from some peculiar psychological characteristics common to the breed, they are older, maler, whiter and lawyers almost to a man. Ideally, though, they represent us in the sense of looking after our interests, the way a guardian represents an infant in law. Unlike an infant, we have an intermittent right to replace them with other politicians if we judge them to be ineffective in this representative role. But, owing to a byzantine division of labor, much of what politicians do is hidden away from the public eye. Moreover, in one of the more devastating theoretical arguments against democracy, Anthony Downs observed that most citizens have no economic incentive to learn enough about what politicians do to vote intelligently. Nearly half of American voters acquiesce in their infantilization by not voting at all.
Should any of this make us yearn for Athenian-style demokratia, where citizens come together on terms of equality to reach consensus about the common good? An innovation in this direction has been proposed by James Fishkin, a political scientist at Stanford, and Bruce Ackerman, a Yale law professor. They envisage a new national holiday, called "Deliberation Day," a couple of weeks before each major election. On this day, voters would gather in groups as large as 500 and hash out issues together, like the ancient Athenians. (Unlike the Athenians, participants in Deliberation Day would be paid $150 each.) If this sort of thing sounds appealing, keep in mind that the right to address your fellow citizens is accompanied by the less agreeable duty to heed what they have to say, and that means all of them.
If nothing else, the system we sloppily call democracy provides a way to get rid of a lousy regime without the bother of overthrowing it by force. As for its apparent historic inevitability, that may owe largely to the difficulty of finding any other source of legitimacy besides "the people." "Virtue"? That went out with Plato. "Embodying the national spirit" became unfashionable with Hitler, as did "expressing the will of the proletariat" with Stalin. True, some rulers continue to imagine that they were chosen by God. But almost no one takes that idea seriously anymore.
Jim Holt is a frequent contributor to the magazine.
http://www.nytimes.com/2006/04/23/magazine/23wwln_lede.html?ex=1146456000&en=d93ad25377b508ef&ei=5070&emc=eta1

No comments:

Post a Comment